Památky

Historické fotografie

Základy zbořeného protestanstkého kostela

Roku 1614 zde byl postaven protestantský kostel, který byl 11.prosince roku 1617 srovnán se zemí ozbrojeným oddílem oseckého hejtmana.
Vypálení kostela v Hrobu a Broumově se stalo záminkou pro započetí třicetileté války.
Teprve roku 1913 byly téměř 300 let staré základy odkryty.

protkostel

Katolický kostel sv. Barbory

Kostel byl postaven na žádost arcibiskupa Berky z Dubé v letech 1595 až 1602.
V roce 1632 byl vypálen saským vojskem, které bylo na ústupu před vojskem Albrechta z Valdštejna, a znovu byl postaven roku 1637.

    

Evangelický kostel Vzkříšení

Dne 12.prosince 1900 byl položen základní kámen ke stavbě tohoto německého kostela.
Je postaven v secesním stylu drážďanskými architekty R.Schillingerem a W.Graebnerem. Veřejnosti byl zpřístupněn roku 1902.

   

Kamenná kašna

   

Historická železnice Most – Moldava