Symboly města

Znak byl městu udělen králem Wladislavem dne 24.10.1477.
Opatská berla ve znaku dokazuje příslušnost ke klášteru a přes ni zkřížené kladívko s mlátkem a naznačenou jámou potvrzují hornickou činnost.

HROB ZNAK barva digit