Městská knihovna

Knihovna se nachází v budově Městského úřadu.

Provozní hodiny:

Pondělí – 17:00 – 19:30
Středa –   17:00 – 19:30

Za účasti Regionální knihovny v Teplicích bylo započato s přestavbou nevyhovujícího knihovnického systému LANIUS za nový systém REKS. Na tuto změnu přispělo Ministerstvo kultury grantem ve výši přibližně 20.000,- Kč.S výměnou za nové čárové kódy na našich knihách se již v Teplicích začalo.