Zákon č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název

Městský úřad Hrob

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

tel., fax 417875027

e-mail : info@mestohrob.cz

5. Bankovní spojení

19-1060451369/0800

6. IČO

00266337

7. DIČ

CZ00266337

8. Rozpočet města

9. Žádosti o informace

info@mestohrob.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

podatelna@mestohrob.cz

11. Opravné prostředky

12. Formuláře MÚ

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Na Portálu veřejné správy ČR
Na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
Na stránkách ministerstva vnitra
Na stránkách ministerstva zemědělství
Na stránkách ministerstva kultury

14. Nejdůležitější předpisy

Vyhlášky a nařízení

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Rozpočtové, příspěvkové a jiné informace