Vyhlášky města

 

14.11.2012

OZV č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

14.11.2012

OZV č.2/2012 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

22.2.2012

OZV č.1/2012, kterou se zrušuje OZV č.2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

15.6.2011

Pravidla pro prodej nemovitého majetku města Hrob výběrem nejvyšší nabídky

15.12.2010

OZV města Hrob č.3/2010 o místním poplatku ze psů

24.11.2010

OZV města Hrob č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného

23.6.2010

OZV č.1/2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

19.1.2010

Pravidla pro přidělování finančních prostředků z FRB

19.12.2007

Nakládání s odpady

29.5.2002

Řád veřejného pohřebiště